• +00 (420) 722 945 965
 • info@ukazmicestu.cz

Kdo má PROČ žít, snese každé JAK

UKAŽ MI CESTU

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, pokoru a rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Pokoru na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.

 
   

(ne)systém zdravotní péče v ČR

Od tragického úrazu Davídka uběhlo deset let. Přijal jsem ze vší pokorou ze dne na den životní úděl a od takové celoživotní výzvy jsem neutekl.  Vzdal jsem se svého osobního života, a povýšil život svého tehdy 3-letého syna nad svůj vlastní. Přijmout takové rozhodnutí a pečovat o postižené dítě, znamená být 24 hodin ve střehu - ve dne v noci, den po dni, týdny a celé roky ... bez vyhlídky na společenské uplatnění i na zaměstnání, protože jste nuceni ve většině případů se vzdát i svého zaměstnání. Je to nepřetržitá dřina, jejíž odměnou je úleva a úsměv a hlavně zdravotní zlepšení dítěte. Cítíte, že to, co děláte, má smysl a že vás to naplňuje pocitem seberealizace. Je to však tvrdý život, který vede k rozpadu vztahu i přátelských kontaktů.

Je to deset let každodenních starostí, ale i velká zkušenost se zdravotním a sociálním systémem v naší republice. Bez profesionální asistence a provázení těžkou životní situaci jak zdravotní, tak sociální jsem si musel pomoc vyhledávat svépomocí. To je samozřejmě špatně.

Nefunguje systém, který vás převezme do své péče ve fázi, kdy se nacházíte v nemocnici a který vás povede kontinuálně na složité cestě zpět k co možná nejlepší zdravotní kondici a začlenění zpět do života. V České republice chybí tzv. Fázový model rehabilitace, který je již několik let v Něměcku. Hlavním přínosem je včasné zapojení rehabilitace a to i během akutní fáze onemocnění a zajištění kontinuity a kvality rehabilitačního procesu. Pokud jsem chtěl v té době pro Davídka něco udělat, musel jsem do ciziny.

Dnes už nemusíme jezdit se svými dětmi do ciziny, ale zdravotní systém a potažmo MZ ČR nedokázalo několik let reagovat změnou systému, ale i úhrad s ohledem na vývoj rehabilitace traumatických poškození mozku, ale i DMO a neuromuskulárních deficitů ve světě.

Systém také nepočítá s tím, že z nějakého důvodu nebudete mít již sílu se starat o své postižené dítě. Pokud se o pacienta není schopná časem postarat rodina, zbývá léčebna dlouhodobé péče. V hospicech tak končí osmnácti či dvacetiletí, protože rodiče už prostě nemůžou.

 

 • Jak přežít tragédii

  Jak přežít osudovou tragédie takových rozměrů jako je vážný úraz milovaného dítěte, vážná nemoc, trvalé postižení ?

 • Má utrpení nějaký smysl?

  Osobní zkušenost stojí za změnou postoje k tomu, co se v životě děje - přijetí nezměnitelného a orientace na budoucnost.

 • Vztahy pod tlakem

  Postižení dítěte představuje extrémní zátěžovou situaci v rovině vztahů s partnerem, přáteli, rodinou i k sobě samému.

 • Nepodmíněná láska

  Je to prosté dávání, které může samo o sobě přinášet radost. Nic zvláštního za to nedostáváme a ani neočekáváme.

 • Naděje a smysl života

  Teprve v mezních situacích člověk podává svědectví o svém lidství a život nepřestává mít až do posledního vydechnutí smysl.

 • Odpuštění sobě i druhým

  Proč? Proč se to stalo právě nám? Odtud je jen kousek k otázce, kdo za to může. Někdy obviňujeme sebe, jindy druhé.

ARCADA NeuroMedical

Moderní neurorehabilitační centrum poskytuje špičkové služby pacientům s poškozením mozku, poruchou autistického spektra a dalšími neurologickými deficity.

Více »

O autorech knihy

Život sám je tím, kdo nám klade otázky a člověk se nemá co tázat, ale daleko spíše je životem tázán. Máme životu odpovídat a život zodpovědět. Viktor E. Frankl.

Náhodné setkání

S  Milošem jsme  se zapovídali už  na první schůzce a já bez  dechu sledoval vyprávění příběhu o lidské naději, touze, statečnosti i pokoře, který  člověka  vede  k  tomu, aby  hledal  smysl v  událostech příliš  děsivých na  to,  aby  nějaký  mohly  mít. Hrdina  z  příběhu se nevzdává, bojuje. Žije naplněný život přesto, že hraje s podivně rozdanými kartami. Nebo možná právě proto.

Překonávání překážek  nás posouvá a dělá  velkými. Je  obtížné  všechno  zvládnout a projít  lehce  psychicky a fyzicky extrémně náročným obdobím.

I v utrpení lze ale najít nějaký smysl, který nám pomůže žít dál.

Tato kniha není univerzálním návodem, jak zvládnout traumatizující události  v rodině. Život  nás  někdy  staví  před  úkoly, které nemají žádná dobrá řešení.

Milos Svoboda

Miloš Svoboda

V roce 2006 s manželkou přijali do pěstounské péče syna Davídka, o kterého od úrazu v roce 2007 sám pečuje.

Více »

Rostislav Honus

Rostislav Honus

Věnuje se psychologií a sociologií organizací, osobnímu rozvoji člověka, existenciální filozofií a psychologií.

Více »